Bán Tượng Quán Tự Tại Bồ Tát Đá Đẹp Giá Rẻ - 26/05/2022

Gian hàng nghethuatda
Nghệ Thuật Đá nghethuatda
nghethuatdadanang@gmail.com
Share Link với bạn bè button Facebook button Facebook button Facebook
- Địa chỉ: 96 Huyền Trân Công Chúa
- Điện thoại: 0968597907

Quán tự tại có nghĩa là thấy cái Tự Tại, thấy Thực Tại, thấy Chân Lý, thấy Đạo.

Quán Tự Tại Bồ Tát đạt đến Tánh thấy còn được gọi là Tự Tánh.

 

Quán là chiếu soi, Tự Tại là bất động, tịch diệt. Quán Tự Tại là thường tịnh mà thường chiếu, vừa thường tịnh lặng ( Định) vừa thường sang soi (Huệ), vừa thường Chỉ lại vừa thường Quán.

Chữ kí của thành viên

Facebook like